500x500-popup-banner-adir
Zavrieť

O nás


Spoločnosť ADIR s.r.o. bola založená v auguste roku 1991. Jej hlavnú náplň tvoria komplexné dodávky výpočtovej techniky, programového vybavenia a lokálnych počítačových sietí, so zameraním na kvalitnú techniku renomovaných svetových výrobcov a spoľahlivé riešenia. Zabezpečujeme poradenskú činnosť pre informačné technológie.
            
V novembri 2001 bola z dôvodu komplexného zabezpečenia kľúčových klientov založená nová firma ADIR výpočtová technika s.r.o. Táto firma v decembri 2001 prevzala záväzky a práva vyplývajúce z obchodného vzťahu so stálymi klientmi firmy ADIR spol. s r.o. Jej sídlo, obor činnosti, pracovníci, manažment je totožný s firmou ADIR spol. s r.o. ADIR výpočtová technika s.r.o. garantuje úroveň služieb, vykonávanie záručného aj pozáručného servisu na zariadenia zakúpené v ADIR spol. s r.o.

Dlhodobé smerovanie firmy ku kvalite bolo potvrdené v roku 2005 zavedením systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001 / EN ISO 9001:2000 a úspešným zavŕšením certifikačného procesu certifikačným orgánom manažérskych systémov ISO 9001 Perfect Quality Mark. VG roku 2009 sme zaviedli systém manažérstva kvality podľa najnovšej normy STN EN ISO 9001:2009.

Najvýznamnejším partnerom ADIR, výpočtová technika, s.r.o. je firma HEWLETT-PACKARD s jej portfóliom výpočtovej techniky - špičkových počítačov, pracovných staníc, serverov, notebookov, tlačiarní, plotrov, skenerov, zobrazovacích a  zálohovacích zariadení, sieťových prvkov a periférií. Významným produktom, ktorý ADIR ponúka na slovensku v rámci autorizovaného partnerstva s HP je HP Technology Finance - program finančného a operatívneho leasingu. Pomocou tohoto programu má klient možnosť neustále upgradovať nakúpený výpočtový systém vrátane počítačových sietí bez ďalších finančných nákladov na kúpu nových zariadení a tak udržiavať svoj výpočtový systém stále výkonný a moderný.

V oblasti prenosných počítačov tvoria ťažisko predaja zariadenia firmy TOSHIBA a Hewlett-Packard, svetových lídrov v danej oblasti.

Cieľom spoločnosti ADIR je predávať zariadenia s vysokou pridanou hodnotou. Získané certifikáty svetových výrobcov hovoria o odbornosti predaja, inštalácie a servisu ponúkaných zariadení.

Vysoká kvalifikácia pracovníkov firmy je nutná pre zabezpečenie a údržbu výpočtových systémov zákazníkov. ADIR výpočtová technika s.r.o. ide cestou kvality poskytovaných služieb, nie cestou kvantitatívneho rozširovania firmy. Inak povedané - je dôležité, aby bola klientovi dodaná kvalitná technika a služby, s ktorými nie sú následné problémy, aby nebolo nutné prijímať množstvo ďalších pracovníkov na riešenie vzniknutých problémov.

ADIR výpočtová technika s.r.o. pracuje na báze stálych klientov, ktorým navrhne, inštaluje, udržiava a upgraduje informačný systém. Na dodané PC systémy je voliteľne poskytovaná až 5 ročná záruka so servisným zásahom do 24 hodín. ADIR v rámci svojich autorizácii spolupracuje so servisnými strediskami, ktoré zabezpečujú záručný aj pozáručný servis na celom území SR. Pri produktoch Hewlett-Packard a Toshiba je zabezpečovaný celosvetový servis v autorizovaných servisných strediskách.

Hlavnými odberateľmi ADIR výpočtová technika s.r.o. sú stredne veľké firmy, ktoré požadujú komplexnú starostlivosť o výpočtovú techniku a údržbu počítačových sietí. Jedná sa väčšinou o subjekty, ktoré rozhodujú o vlastných a nie pridelených finančných prostriedkoch a dávajú veľký dôraz na kvalitu pri zachovaní rozumnej ceny.

Dodávky počítačových sietí (LAN aj WAN) vo firme ADIR tvoria logické pokračovanie dodávok počítačov a inej výpočtovej techniky a priamo na ne nadväzujú. Začínajú návrhom a inštaláciou štrukturovaných káblových dátových rozvodov v prepojení na PC a telekomunikačné zariadenia a pokračujú prepojením počítačových sietí navzájom, pripojením počítačových sietí na sieť Internet vo všetkých dostupných formách.