Refurbished 12.2022
Zavrieť

ISO 9001:2009


Dlhodobé smerovanie firmy ADIR, výpočtová technika, s.r.o. ku kvalite bolo potvrdené v roku 2005 zavedením systému manažérstva kvality a úspešným zavŕšením certifikačného procesu.

Dňa 3.10.2005 nám na základe certifikačného auditu certifikačný orgán manažérskych systémov ISO 9001 Perfect Quality Mark udelil certifikát č. Q119605 podľa normy STN EN ISO 9001:2001 / EN ISO 9001:2000 v obore:

  • Nákup, predaj, prenájom, montáž, servis a údržba výpočtovej a kancelárskej techniky, hardware a programového vybavenia, vrátane poradenstva, konzultačnej činnosti a návrhov.
  • Systémovej integrácie dodávok a údržby výpočtovej a kancelárskej techniky, vrátane počítačových sietí. 

Certifikát Perfect Quality Mark je platný do októbra.2008.

Dňa 21.12.2006 nám na základe certifikačného auditu certifikačný orgán manažérskych systémov ISO 9001 QECON udelil ďalší certifikát č. QMS-07-06 podľa normy STN EN ISO 9001:2001 / EN ISO 9001:2000.
Dňa 21.12.2009 nám na základe recertifikačného auditu certifikačný orgán manažérskych systémov ISO 9001 QECON udelil certifikát č. RQMS-05-09 podľa normy EN ISO 9001:2008 / STN EN ISO 9001:2009.

Certifikát QECON je platný do 21.12.2012.

Certifikat

 

Qecon_logo
 

Certifikát pre systém manažérstva kvality podľa normy
STN EN ISO 9001:2001/ EN ISO 9001:2000