500x500-popup-banner-adir
Zavrieť

Obchodné podmienky


Obchodné podmienky spoločnosti ADIR, výpočtová technika, spol. s r.o. pre prevádzku obchodného systému na adrese www.adir.sk
 
Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia nasledujúcimi pravidlami a platnou legislatívou.

Objednávka

Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného odoslania objednávky kupujúcim predávajúcemu.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do dvoch hodín od jej potvrdenia. Po tomto čase iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. Ak budete mať z akýchkoľvek dôvodov záujem o stornovanie Vašej objednávky, kontaktujte nás telefonicky na čísle 02/43335006 a následne potvrďte písomne na odbyt@adir.sk.

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- objednávku nebolo možné overiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
- tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

Ďalšie ustanovenia

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www) ako platnú a záväznú pre obidve zmluvné strany. Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok sú Pravidlá používania lokality adir.sk.

Ceny

Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje inštaláciu, poradenskú činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu.

Ochrana osobných údajov

Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje vedieť. Všetky informácie o Vašej osobe, resp. spoločnosti však budeme používať iba pre našu internú potrebu a neposkytneme ich v žiadnom prípade nikomu inému okrem transakcií súvisiacich s dopravou tovaru, alebo bankových operácií.

Údaje, ktoré zadávate pri registrácii
Ako zákazník fyzická osoba musíte pri registrácii zadávať niekoľko osobných údajov. Tieto informácie sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako nakupujúceho. Potrebujeme ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a k tomu, aby sme Vám mohli v poriadku doručiť objednaný tovar. Ak si želáte doručiť tovar na inú adresu, ako je adresa uvedená v registračnom formulári, môžete uviesť aj adresu doručenia (napr. keď posielate tovar ako darček).

Ak nakupujete tovar ako právnická osoba a chcete platiť prevodom z bankového účtu firmy, uveďte tiež údaje, ktoré nám umožnia vyhotoviť daňový doklad, prípadne identifikovať Vašu platbu realizovanú bankovým prevodom.

Aby ste nemuseli registračné údaje uvádzať pri každom nákupe znova, máme ich uložené v našej databáze, kde ich chránime pred zneužitím podľa normy ISO 9001:2000., v súlade s aktuálnym zákonom o ochrane osobných údajov.

Údaje, ktoré zadávate pri platení
Nákup môžete uhradiť niekoľkými spôsobmi. Jednotlivé spôsoby úhrad vyžadujú špecifické informácie, ktoré je potrebné uviesť v okamihu platenia. Tieto údaje nezhromažďujeme, používame ich výhradne pre danú finančnú operáciu.

Údaje o Vašich nákupoch

Sú naďalej evidované kvôli zaisteniu dodávok tovaru, vybavovaniu reklamácií a slúžia i k Vašej spätnej kontrole a taktiež pre získavanie množstevných zliav. Informácie o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretej strane.

Váš súhlas
Ak sa stanete zákazníkom nášho internetového obchodu, dávate už pri registrácii súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané. Pravidlá zaobchádzania s týmito informáciami sú popísané v tomto dokumente. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. S Vašimi osobnými údajmi bude nakladané v zmysle pargrafu 34 až 42 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Podrobnejšie informácie Vám v zmysle našej certifikácie manažérskych systémov kvality ISO:9001 poskytneme na požiadanie.

Ak príde v budúcnosti k ich zmenám, budete o nich informovaný na našich webových stránkach. 
 
Pozrite aj Ochrana osobných údajov 

Možnosti dodania tovaru zákazníkovi:


1. Rozvoz našimi vozidlami – je výhodný najmä pri objemnejších, resp. ťažších zásielkach a pri následnej inštalácii tovaru. Jeho výhodou je, že rozvoz zabezpečujú naši technici, ktorých odborné služby môžete následne využiť při inštalácii tovaru.
2. Kuriérska služba UPS – Pokiaľ je objednaný tovar na sklade, bude Vám do celej SR dodaný nasledujúci pracovný deň po jeho odoslaní priamo ku Vašim dverám. Pri využití UPS tovar zasielame až po jeho uhradení prevodom na náš účet. Dobierkovo zaplatíte iba cenu dopravy, pokiaľ  tovar doručujeme na Vaše náklady.
3. Osobný odber – tovar si po úhrade môžete osobne prevziať v sídle našej firmy.

Výhodnejšie možnosti dodania tovaru - pozrite blok Dovoz tovaru


Možnosti platieb za tovar:

1. Platba bankovým prevodom
Pri voľbe platby bankovým prevodom Vám po prijatí objednávky zašleme mailom zálohovú faktúru, na ktorej je uvedené číslo účtu a variabilný symbol, ktorým bude Vaša platba identifikovaná. Túto môžete uhradiť on-line, alebo osobne v banke. Po prijatí platby na náš účet Vám odošleme tovar kuriérskou službou UPS.  K cene tovaru Vám bude účtovaný poplatok dopravné, podľa hodnoty, rozmerov a hmotnosti balíka.


2. Platba na dobierku
Tovar uhrádzate až pri preberaní tovaru zaslaného prepravnou službou. Pri tomto spôsobe platby Vám bude okrem ceny za tovar účtovaný poplatok dopravné, podľa hodnoty, rozmerov a hmotnosti balíka.

3. Hotovosť
Tovar uhradíte v hotovosti pri jeho osobnom odbere v našej predajni.

Poškodenie tovaru:

Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, nepreberajte zásielku a ihneď kontaktujte dodávateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru alebo kompletnosti dodávky nie je možné akceptovať.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa objednaný tovar nedá dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s dohodnutou realizáciou objednávky. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do siedmich dní len v prípade, ak boli naplnené ustanovenia zákona č. 108/2000, t.j. hlavne - jedná sa výhradne o zásielkový predaj, tovar nebol vybalený a používaný, originálny obal ani tovar nie je poškodený. V iných prípadoch sa jedná o reklamáciu tovaru, ktorá je predávajúcim posudzovaná podľa Reklamačného poriadku a riešená podľa Postupu pri riešení reklamácií.

Prevádzkovateľom tohoto shopu je spoločnosť ADIR, výpočtová technika, s.r.o.