500x500-popup-banner-adir
Zavrieť

Referencie


Referencie u najvýznamnejších odberateľov ADIR výpočtová technika s.r.o. a jeho predchodcu ADIR spol. s r.o.

Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo vnútra SR
Kancelária národnej rady SR
Národný bezpečnostný úrad 
Mediaprint - Kapa Pressegrosso a.s.
ECOPRESS a.s.
INFOSTAT - Inštitút informat. a štatistiky
Slovenský hydrometeorologický ústav
Recyklačný fond
Austrian Airlines Technik - Bratislava, s.r.o
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy,
Globtel a.s. (toho času Orange Slovensko a.s.)
Slovenský futbalový zväz
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Istrochem a.s.
Polnochem a.s.
Kraft Foods Slovakia a.s.
Plastika Nitra a.s.
RENOS a.s.
Slovenská investičná poisťovňa a.s
Slovenská informačná služba
Najvyšší kontrolný úrad SR
Poisťovňa AIG Slovakia, a.s.
Centrum kupónovej privatizácie SR
Autorizačné centrum Slovenska
VTV Cable TV s.r.o.
Halotel Communication
Domáce potreby voz 52-61, voz 52-65
Hirocem Rohožník a.s. (Holcim, a.s.)
USIS (veľvysl. USA v SR)
Veľvyslanectvo Maďarskej republiky v SR
Chorvátske veľvyslanectvo v SR
Indické veľvyslanectvo v SR
Štátna letecká inšpekcia
VÚB Factoring a.s.
Istroenergo a.s.
Prvá bratislavská obchodná a.s.
Slovenská technická univerzita
COOP Centrum a.s.
Poľnobanka a.s.
Stroje a mechanizmy, a.s.
Slovnaft Projekt s.r.o.
Slovnaftinvest a.s.
Slovnaft Somea a.s.
B.O.F. a.s.
HypoVereinsbank
Tlačová agentúra SR - Slovakia
Summit Motors Slovakia s.r.o.
Ewopharma, s.r.o. 
Etiam a.s.
a mnohí ďalší.

celkove viac ako 11000 zákazníkov