ThinkBook_15_IIL_AKCIA
Zavrieť

Profil firmy - 30 rokov na trhu


Spoločnosť ADIR s.r.o. bola založená v auguste roku 1991. Zabezpečuje komplexné dodávky výpočtovej techniky, programového vybavenia a lokálnych počítačových sietí, so zameraním na kvalitnú techniku renomovaných svetových výrobcov a spoľahlivé riešenia. Zabezpečujeme systémovú integráciu, kvalifikovanú starostlivosť o údržbu informačných systémov a poradenskú činnosť, prevažne  formou outsorcingu, ktorý je dnes pre zákazníkov cenovo najvýhodnejším riešením.
             
V novembri 2001 bola z dôvodu komplexného zabezpečenia kľúčových klientov založená nová firma ADIR výpočtová technika s.r.o. Táto firma prevzala záväzky a práva vyplývajúce z obchodného vzťahu so stálymi klientmi firmy ADIR spol. s r.o. Jej sídlo, obor činnosti, pracovníci, manažment je totožný s firmou ADIR spol. s r.o.
 
Dlhodobé smerovanie firmy ku kvalite bolo potvrdené v roku 2005 zavedením systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001 / EN ISO 9001:2000 a úspešným zavŕšením certifikačného procesu certifikačným orgánom manažérskych systémov ISO 9001 Perfect Quality Mark. V roku 2009 sme získali nový certifikát podľa normy STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008.

Najvýznamnejším partnerom ADIR, výpočtová technika, s.r.o. je firma HEWLETT-PACKARD s jej portfóliom výpočtovej techniky - špičkové PC - počítače, pracovné stanice, servery, notebooky, tlačiarne, plotre, skenery, zobrazovacie a  zálohovacie zariadenia, sieťové riešenia a periférie. Významným produktom, ktorý ADIR ponúka je finančný a operatívny leasing výpočtovej techniky.

Cieľom spoločnosti ADIR je predávať zariadenia s vysokou pridanou hodnotou. Získané certifikáty svetových výrobcov hovoria o odbornosti predaja, inštalácie a servisu ponúkaných zariadení.

Vysoká kvalifikácia pracovníkov firmy je nutná pre zabezpečenie a údržbu výpočtových systémov zákazníkov. ADIR výpočtová technika s.r.o. ide cestou kvality poskytovaných služieb, nie cestou kvantitatívneho rozširovania firmy. Inak povedané - je dôležité, aby bola klientovi dodaná kvalitná technika a služby, s ktorými nie sú následné problémy, aby nebolo nutné prijímať množstvo ďalších pracovníkov na riešenie vzniknutých problémov.

Lista ISO