500x500-popup-banner-adir
Zavrieť

Company profile


Spoločnosť ADIR s.r.o. bola založená v auguste roku 1991 za podpory výhradne slovenského kapitálu. Jej hlavnú náplň tvoria komplexné dodávky výpočtovej techniky, programového vybavenia a lokálnych počítačových sietí, so zameraním na kvalitnú techniku renomovaných svetových výrobcov a spoľahlivé riešenia. Zabezpečuje vlastný vývoj aplikačného softvéru, školenia a poradenskú činnosť pre hardware, programové vybavenie a siete.
             
V novembri 2001 bola z dôvodu komplexného zabezpečenia kľúčových klientov založená nová firma ADIR výpočtová technika s.r.o. Táto firma v decembri 2001 prevzala záväzky a práva vyplývajúce z obchodného vzťahu so stálymi klientmi firmy ADIR spol. s r.o. Jej sídlo, obor činnosti, pracovníci, manažment je totožný s firmou ADIR spol. s r.o. Obchodný podiel ADIR spol. s r.o. bol odpredaný inému subjektu. Ubezpečujeme Vás, že ADIR výpočtová technika s.r.o. garantuje úroveň služieb, vykonávanie záručného aj pozáručného servisu na zariadenia zakúpené v ADIR spol. s r.o.

Dlhodobé smerovanie firmy ku kvalite bolo potvrdené v roku 2005 zavedením systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001 / EN ISO 9001:2000 a úspešným zavŕšením certifikačného procesu certifikačným orgánom manažérskych systémov ISO 9001 Perfect Quality Mark.

V oblasti hardvéru kompletuje, dodáva a servisuje značkové zariadenia renomovaných firiem na poli výpočtovej techniky.

Najvýznamnejším partnerom ADIR, výpočtová technika, s.r.o. je firma HEWLETT-PACKARD s jej portfóliom výpočtovej techniky - špičkových počítačov, pracovných staníc, serverov, notebookov, tlačiarní, plotrov, skenerov, zobrazovacích a  zálohovacích zariadení, sieťových prvkov a periférií. Významným produktom, ktorý ADIR ponúka na slovensku v rámci autorizovaného partnerstva s HP je HP Technology Finance - program finančného a operatívneho leasingu. Pomocou tohoto programu má klient možnosť neustále upgradovať nakúpený výpočtový systém vrátane počítačových sietí bez ďalších finančných nákladov na kúpu nových zariadení a tak udržiavať svoj výpočtový systém stále výkonný a moderný.

V oblasti prenosných počítačov tvoria ťažisko predaja zariadenia firmy TOSHIBA a Hewlett-Packard, svetových lídrov v danej oblasti.

Ďalším významným partnerom ADIR, výpočtová technika, s.r.o. je DTK COMPUTER. PC DTK patria na Slovensku dlhodobo medzi žiadané značkové počítače s výborným pomerom cena/výkon, vysokou spoľahlivosťou a so zaručenou kompatibilitou s používanými operačnými systémami. Dlhoročné partnerstvo s DTK má ADIR, výpočtová technika, s.r.o. potvrdené autorizáciou, a tak zabezpečuje nielen kvalifikovaný predaj a údržbu DTK systémov, ale aj záručný a pozáručný servis.

Cieľom spoločnosti ADIR je predávať zariadenia s vysokou pridanou hodnotou. Získané certifikáty svetových výrobcov hovoria o odbornosti predaja, inštalácie a servisu ponúkaných zariadení.

Vysoká kvalifikácia pracovníkov firmy je nutná pre zabezpečenie a údržbu výpočtových systémov zákazníkov. ADIR výpočtová technika s.r.o. ide cestou kvality poskytovaných služieb, nie cestou kvantitatívneho rozširovania firmy. Inak povedané - je dôležité, aby bola klientovi dodaná kvalitná technika a služby, s ktorými nie sú následné problémy, aby nebolo nutné prijímať množstvo ďalších pracovníkov na riešenie vzniknutých problémov.
..........

TechsaversGoldPartner.png

PP_GOLD

PreferredPartnerHP

Certified_Supplies_Partner2
PohodaCertifikovanyPartner
PHpsú
KVALITA 3D sk mini
gold-partner.png